English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 

  Con người và công việc
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn

   Phát triển nghề nghiệp

 

Họat động trong nghành dịch vụ cao cấp, EFC trân trọng tài năng của nhân viên và tạo môi trường để phát huy hết khả năng của họ

 

Cơ hội đến với EFC qua những công việc kinh doanh, đào tạo, tư vấn, hành chính...

 

Để biết thêm thông tin, các yêu cầu, mời các bạn viếng thăm Thông tin tuyển dụng của EFC.

 

 Liên hệ                                            

 

Để biết  thêm thông tin, bạn vui

lòng liên hệ Bộ phận nhân sự AQM

- EFC

 

 

49/6P Quang Trung, Ward 12, Govap Dist., HCM C, Vietnam

Tel : + 84 8 38312418 (3 lines)

Fax : + 84 8 38312419

Hotline: + 84  90.33.55.672
info@efcvietnam.com
Gởi mail
Chỉ dẫn đường đi

 Thông tin liên quan                       

   Con người và công việc
    Người cần việc