English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 

  Con người và công việc
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
Người cần việc

 

Chưa có ứng viên

 Liên hệ                                            

 

  Để biết  thêm thông tin, bạn vui

  lòng liên hệ Bộ phận nhân sự AQM

  - EFC

 

 

 49/6P Quang Trung, Ward 12,  Govap Dist., HCM C, Vietnam

Tel : + 84 8 38312418 (3 lines)

 Fax : + 84 8 38312419

 Hotline: + 84  90.33.55.672
  info@efcvietnam.com
  Gởi mail
  Chỉ dẫn đường đi

 Thông tin liên quan                       

  Con người và công việc
  Thông tin tuyển dụng