English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 

  Con người và công việc
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn


Phát triển nhân sự là một họat động chiến luợc gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của EFC. Vì vậy đây là một trong những vấn đề hàng đầu được dầu tư để có được lực lượng nhân sự "Đẳng cấp cao".

 

Bên cạnh đó, EFC có chương trình giới thiệu ứng viên để các tổ chức, doanh nghiệp tìm và tuyển dụng về lĩnh vực quản lý cũng như các yêu cầu tuyển dụng khác  từ khách hàng của EFC.

 

 

 

 Chuyên đề về nhân sự

Không có ngân quỹ lương dồi dào mà phải giữ nhân tài
Khi nhân viên là những người thông minh
Nhân viên nghỉ việc - vì sao ?
Rắc rối và giải quyết khi tuyển quản lý mới
Những nỗi sợ của nhà tuyển dụng
Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ
Sai lầm khi tuyển dụng
10 cách để nói với nhân viên
Xem tính cách chọn nhân viên
Có thể giữ chân người tài

Trở lại

 Liên kết                                          

 

   Seach...
 
 Nguời lao động
 
 Tuổi trẻ onlies
  
 Vietnamworks
 
 E2E Work

 

 Thông tin liên quan                       

   Việc cần người          
 
  Người cần việc