English
Tiếng Việt

  
   

              

Trợ giúp

 

EFC sẽ cố gắng để trang web trở lên hữu ích và tiện dụng nhằm phục vụ bạn một cách tốt nhất

 

Yêu cầu hệ thống
Site này được tối ưu hoá ở chế độ màn hình 800x600 và trình duyệt cho phép dùng Javascript.

 

Liên kết
Trang web có thiết kế các liên kết web để cung cấp các thông tin liên quan.

 

Download
Chương trình đòi hỏi phần mềm phụ trợ cho việc tối ưu hóa một vài chức năng.
Vui lòng kiểm tra hệ thống của bạn đã được cài đặt chưa, hoặc hãy tải xuống máy bạn, xem bên dưới:


Acrobat Reader

Flash player

 

Tìm kiếm
Sử dụng chức năng tìm kiếm Bạn sẽ tìm thấy thông tin trên các trang Web và trong các file PDF.

 

Liên hệ
Bạn có thể liên lạc với EFC qua email tại trang web.

 

Ngôn ngữ
Việc chuyển đổi ngôn ngữ được thực hiện đơn giản tại mỗi trang.

 

Tìm trang web
Khi bạn quên trang web này, bạn hãy vào những trang web tìm kiếm và tìm EFC Corporation, hoặc "Tư vấn ISO" hoặc lĩnh vực tư vấn bạn muốn.

 

web sử dụng tên miền ngôn ngữ tiếng Việt
Trang web của EFC đã được đăng ký tên miền sử dụng dấu bằng tiếng việt với tên miền dễ nhớ: http://tưvấniso.vn (không sử dụng www)

 

Trở lại