English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 

  Con người và công việc
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn

Thông tin tuyển dụng

 

Chuyên viên phát triển thị trường - CM01

Mô tả công việc

Lập kế họach phát triển thị trường, tìm kiếm thông tin, liên hệ khách hàng, giới thiệu dịch vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, duy trì quan hệ với khách hàng, thăm dò sự cảm nhận của khách hàng.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng làm việc theo nhóm, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kinh doanh

Yêu cầu khác

Nam/ Nữ trên 25 tuổi

Lương căn bản và theo hoa hồng (thỏa thuận)

Họat động thị trường tại T.P Hồ Chí Minh, Bình Duơng, Đồng Nai, Vũng Tàu.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên viên phát triển thị trường - CM02

Mô tả công việc

Lập kế họach phát triển thị trường, tìm kiếm thông tin, liên hệ khách hàng, giới thiệu dịch vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, duy trì quan hệ với khách hàng, thăm dò sự cảm nhận của khách hàng.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng làm việc theo nhóm, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kinh doanh

Yêu cầu khác

Nam/ Nữ trên 25 tuổi

Lương căn bản và theo hoa hồng (thỏa thuận)

Họat động thị trường tại Các tỉnh miền tây.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên viên phát triển thị trường - CM03

Mô tả công việc

Lập kế họach phát triển thị trường, tìm kiếm thông tin, liên hệ khách hàng, giới thiệu dịch vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, duy trì quan hệ với khách hàng, thăm dò sự cảm nhận của khách hàng.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng làm việc theo nhóm, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kinh doanh

Yêu cầu khác

Nam 25 tuổi (miền trung là lợi thế)

Lương căn bản và theo hoa hồng (thỏa thuận)

Họat động thị trường từ Đông Nam Bộ tới Đà Nẵng

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên gia tư vấn - CT01

Mô tả công việc

Đào tạo, tư vấn ISO 900, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về Hệ thống quản lý chất lượng hoặc những tiêu chuẩn khác.

Yêu cầu khác

Nam/ Nữ trên 30 tuổi

Lương căn bản và theo công trình (thỏa thuận)

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên gia tư vấn - CT02

Mô tả công việc

Đào tạo, tư vấn HACCP, ISO 22000.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về Hệ thống quản lý chất lượng hoặc những tiêu chuẩn khác.

Yêu cầu khác

Nam/ Nữ trên 30 tuổi

Lương căn bản và theo công trình (thỏa thuận)

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên gia tư vấn - CT03

Mô tả công việc

Đào tạo, tư vấn 5s, Kaizen, 6sigma, Lean production.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về Hệ thống quản lý chất lượng hoặc những tiêu chuẩn khác.

Yêu cầu khác

Nam trên 30 tuổi

Lương căn bản và theo công trình (thỏa thuận)

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên gia tư vấn - CT04

Mô tả công việc

Đào tạo, tư vấn ISO 17025

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ISO 17025 và đã tư vấn trên 03 công trình.

Yêu cầu khác

Nam/ Nữ trên 30tuổi

Lương căn bản và theo công trình (thỏa thuận)

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Chuyên gia tư vấn - CT05

Mô tả công việc

Đào tạo, tư vấn ISO 13485

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tư vấn liên quan đến thiết bị y tế.

Yêu cầu khác

Lương căn bản và theo công trình (thỏa thuận)

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

Nhân viên tư vấn - CA01

Mô tả công việc

Trợ lý, thực hiện nhóm công việc liên quan đến một trong các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, OHSAS 18000, ISO 13485, ISO 22000...

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học (Quản trị kinh doanh là lợi thế)

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn tốt, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng, phần mềm Microsoft Project

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Yêu cầu khác

Lương căn bản

Chấp nhận công tác tỉnh nhiều ngày và tu nghiệp trong nước, nước ngòai.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC
Nhân viên lễ tân - AD05

Mô tả công việc

Trực điện thọai, tiếp khách, quản lý công văn, quản lý văn phòng phẩm.

Yêu cấu

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp 12

Kỹ năng

Giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt, ngọai ngữ Anh văn giao tiếp cơ bản, sử dụng thông thạo những phần mềm văn phòng,

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Yêu cầu khác

Nữ, có ngọai hình (cao 1m58 trở lên)

Lương căn bản (thỏa thuận)

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ EFC

                                                                       Trở lại

 Liên hệ                                            

 

  Để biết  thêm thông tin, bạn vui

lòng liên hệ Bộ phận nhân sự
AQM - EFC

 

  49/6P Quang Trung, Ward 12, -        - Govap Dist., HCM C, Vietnam

  Tel : + 84 8 38312418 (3 lines)

  Fax : + 84 8 38312419

  Hotline: + 84  90.33.55.672

  info@efcvietnam.com

  http://www.efcvietnam.com
  Gởi mail
  Chỉ dẫn đường đi

 Thông tin liên quan                       


    Con người và công việc
    Người cần việc