English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  Giới thiệu dịch vụ
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
ISO 9000
ISO 14000
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn

 SA 8000

 

Khách hàng sẽ quan tâm đến vấn đề “nhân quyền”, họ chỉ mua, thụ hưởng  những sản phẩm được làm ra bởi “lao động xanh”, lao động không bị cưỡng bức, bóc lột , được người đối xử  dụng lao động đối xử tốt. Đây là một yêu cầu trở thành rào cản của các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường “khó tính”.

Không hẳn như vậy, trong tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt , trong môi trường kinh tế toàn cầu , Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội sẽ mang lại cho công ty những lợi thế về việc thu hút lực lượng lao động, người lao động sẽ cảm thấy yên tâm khi làm việc, gắn bó nhiều hơn, đóng góp, và cống hiến nhiều hơn. Tiêu chuẩn này ra đời cũng phù hợp với xu hướng “Phát triển bền vững”, các doanh nghiệp hoạt động không chỉ với mục tiêu lợi nhuận mà còn những mục tiêu khác về môi trường, con người, xã hội…

 

Trở lại

 


Lịch sử hình thành SA 8000

www.tuvaniso.org

 

Toàn cầu hoá về thương mại quốc tế, tự do mậu dịch này, nhiều tập đoàn mở rộng sản xuất sang các nước khác (nhất là các nước thế giới thứ ba vì giá lao động rẻ) qua các hình thức đầu tư nước ngoài, hợp tác thương mại, chuyển giao phát minh hoặc hợp tác với nhà thầu phụ tạo nên một chuỗi nhà cung ứng.
 

Trên cơ sở đó, khái niệm “trách nhiệm tập thể” được hình thành, các doanh nghiệp nhận ra rằng Trách Nhiệm Xã Hội tác động trên hoạt động của họ và như vậy phát sinh một hoạt động cơ bản là Nguyên Tắc Tình Nguyện Áp Dụng Chuẩn Mực Đạo Đức Trong Kinh Doanh Toàn Cầu khởi xướng bởi Sullivan, General Motors năm 1970, áp dụng ở Châu Phi trong chế độ Apartheid.

Nguyên tắc Mc Birde 1995 được ứng dụng rộng rãi trong các công ty Mỹ ở Bắc Ireland hay “Luật Cư Xử Đạo Đức” (Ethical Codes Of Conduct) được các doanh nghiệp tình nguyện áp dụng khi mà tình trạng lạm dụng lao động đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Singapore, Hongkong, Đài Loan ... (những năm 1980), Philipine, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, ... (những năm 1985) và gần đây là Bangladesh, Parkistan, Srilanka, Laos, Nepal, Viet Nam.

Những nguyên tắc hay luật này đều liên quan đến trách nhiệm về môi trường làm việc, khái niệm cộng đồng, quyền con người bắt nguồn từ các Công Ước Quốc Tế Về Lao Động.

Năm 1997 tiêu chuẩn SA 8000 được trình bày bởi một chuyên gia trong Ủy ban tư vấn của hội nghị CEPAA (Concil on Economic Priorities Accreditation Agency) tổ chức. Hội nghị này có đại diện của các tổ chức liên quan như: các hiệp hội, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan lập pháp, các thương nhân, các công ty sản xuất, các tổ chức tư vấn, đánh giá và chứng nhận.

SA 8000 đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về quyền lợi người lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động.

Phiên bản SA 8000 ra đời năm 1997 và được liên tục xem xét để đảm bảo hiệu quả và không mâu thuẩn với mục tiêu của tất cả các tổ chức. Tiêu chuẩn SA 8000 đang được soát xét lại kể từ tháng 1-3/2001 và đến tháng 3/2001 bảng báo cáo lần chót về việc soát xét đã được trình đến uỷ ban tư vấn của CEPAA. Dự định năm 2008 sẽ ban hành phiên bản mới.

 


 

Tài liệu tham khảo áp dụng SA 8000

www.tuvaniso.org

 

 

ILO Conventions 29 and 105 (Forced & Bonded Labour – Lao động cưỡng bức và bắt buộc)

ILO Conventions 87 (Freedom of Association – Tự do thành lập hiệp hội)

ILO Conventions 98 (Right to Collective Bargaining –Quyền thương lượng tập thể)

ILO Conventions 100 and 101 (Equal remuneration for male and female workers for work of equal value – Discrimination – Trả lương như nhau đối với nam và nữ lao động khi giá trị công việc như nhau –Phân biệt đối xử)

ILO Conventions 135 (Worker’s Representatives Convention –Thỏa ước người đại diện những người lao động).

ILO Conventions 138 and Recommendation 146 (Minimum Age and Recommendation –Tuổi tối thiểu và khuyến cáo).

ILO Conventions 155 và Recommendation 164 (Occupational Safety & Health -An toàn nghề nghiệp và sức khoẻ)

ILO Conventions 159 (Vocational Rehabilitation & Employment /Disabled Persons – Xếp bậc nghề nghiệp và sử dụng lao động/người mất khả năng lao động).

ILO Conventions 177 (Home Work –Công việc trong nhà).

Hiến pháp Việt nam

Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt nam.

Điều lệ công đoàn Việt nam và thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt nam.

Luật doanh nghiệp Việt nam.

Luật giáo dục Việt nam.

ISO 9000:2005

ISO 9001:2008

ISO 19011:2002

 


 

Vai trò của  CEPAA

www.tuvaniso.org

 

 

Các thành viên của CEPAA :

- Các tổ chức phi chính phủ (non government organisatin – NGO’s) như tổ chức National child labour committee- USA,….. Abriq foundation – brazil , Amnesty International .

- Các công ty như hãng Toys ‘R’ (USA), hãng CIM promodes (Pháp) , Food Company (USA) Sainsbury’s (UK)…..

- Các hiệp hội như international Textile , Garment & Leather Workers Federation – Belgium , international Federation of Commercial , Clerical Professional & Technical Employess – Switzerland..

 

Vai trò:

 

- Đánh giá các tổ chức chứng nhận SA 8000 , giám sát sự phù hợp của các tổ chức này .

- Soát xét các quy định về công nhận , giải quyết khi có các khiếu nại về tổ chức công nhận.

- Định kỳ soát xét tiêu chuẩn SA 8000 .

 

 

 

 Thông tin liên quan                       


  Giới thiệu dịch vụ
  Hỏi và đáp
  Qui trình tư vấn
  Lý do chọn EFC
  Đăng ký dịch vụ

  Tiêu chuẩn mới SA8000:2008

        

Tài liệu tham khảo                         
 

  Check list đánh giá     
  Tiêu chuẩn SA 8000:2008