English
Tiếng Việt
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

   Giới thiệu
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn

9 lý do chọn EFC

  1. Chuyên gia có kinh nghiệm, tận tình

  2. Đánh giá thực trạng quản lý theo tiêu chuẩn không tính phí (nếu Doanh nghiệp yêu cầu)

  3. Kết hợp quản lý hiện trường 5S - KAIZEN với hệ thống khác (AQM-EFC là một trong những Đơn vị tư vấn đầu tiên của Việt Nam tư vấn thành công 5S - KAIZEN)

  4. Tích hợp các hệ thống khi công ty xây dựng nhiều hệ thống

  5. Duy trì hệ thống sau 03 năm sau khi chứng nhận

  6. Áp dụng phần mềm của Microsoft để lập kế họach (Microsoft Project), triển khai, kiểm sóat dự án tư vấn

  7.  Hiểu biết các tổ chức chứng nhận đang họat động tại Việt Nam

  8. Áp dụng linh động với tình hình sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp

  9. Chi phí hợp lý

 

 

                                                                                                  Trở lại

 

 Thông tin liên quan                       


    Dữ kiện
    Sứ mạng
    Sơ lược công ty

    Danh sách khách hàng

    Các vấn đề khác