English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  Hỏi và đáp
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn


 ISO/TS 16949                                                                                    
Trở lại

3.  Lịch sử hình thành ? Click vao de xem chi tiet                      

6. Việc chứng nhận ISO/TS 16949 sẽ khó hơn chứng nhận ISO 9000 ? Click vao de xem chi tiet                                       


  

   Thông tin liên quan

 

     Hỏi & đáp vấn đề khác
     Liên kết web chứng nhận
     Quy trình tư vấn
     Đăng ký dịch vụ

     Giới thiệu ISO/TS 16949