English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  Hỏi và đáp
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
 

SA 8000                                                                                            Trở lại

1. SA 8000 là gì ? Click vao de xem chi tiet                 

2. Mục đích của SA 8000 ? Click vao de xem chi tiet

3. Cơ sở xây dựng SA 8000 ? Click vao de xem chi tiet              

6. Các yêu cầu chính của SA 8000 ? Click vao de xem chi tiet                                                           

7. Những lợi ích khi áp dụng SA 8000 ? Click vao de xem chi tiet     

8. Khi áp dụng SA 8000 , giữa các quy định của ILO và các qui định của quốc gia, thì tổ chức áp dụng phải tuân thủ quy định nào ? Click vao de xem chi tiet              

9.  Khi áp dụng SA 8000 , giữa các quy định của ILO và các qui định của quốc gia, thì tổ chức áp dụng phải tuân thủ quy định nào ? Click vao de xem chi tiet 

10. Doanh nghiệp tư nhân không có tổ chức công đòan có được chứng nhận SA8000 không ? Click vao de xem chi tiet                                                                  

11. Theo yêu cầu của SA 8000 thì tổ chức phải trả lương tối thiểu theo quy định của pháp luật, của ngành và phải đáp ứng nhu cầu cơ  bản của nhân viên ? Vậy trả lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân viên là khỏang bao nhiêu ? Click vao de xem chi tiet                                                      

13. Thời gian tư vấn mất bao lâu ? Click vao de xem chi tiet

 

Thông tin liên quan


     Hỏi & đáp vấn đề khác
     Liên kết web chứng nhận
     Quy trình tư vấn

     Đăng ký dịch vụ

     Giới thiệu SA 8000