English
Tiếng Việt
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

   Giới thiệu
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn


Dữ kiện

 

 

- EFC đã thực hiện trên 50 lĩnh vực họat động của Doanh nghiệp.

- Các chuyên gia/ cộng tác viên của EFC đã tư vấn trên 100 khách hàng.

- EFC là một trong tổ chức đầu tiên tại Việt Nam tư vấn thành công ISO 22000

- EFC có phòng đào tạo tại trụ sở

- Chuyên gia của EFC đã có kinh nghiệm 10 năm trong nghề.

 

 

 

                                                                                                  Trở lại

 

 Thông tin liên quan                       

    Sứ mạng
    Sơ lược công ty