English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  Quy trình tư vấn
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn

Tu van ISO 9000, Tư vấn ISO 9000, Tu van ISO 9000, Tư vấn ISO 9000

Form tiếp nhận thông tin khách hàng

 

Bạn vui lòng hòan tất form này, EFC sẽ căn cứ vào thông tin đã được hòan tất để cung cấp các thông tin, xúc tiến quá trình cung cấp dịch vụ tới quý khách hàng.

Form này cũng như cuộc khảo sát sơ bộ, báo cáo (khi yêu cầu) đều không có nghĩa là quý khách hàng đã cam kết sử dụng bất cứ dịch vụ nào của EFC và sẽ không có bất kỳ chi phí nào liên quan phải trả cho EFC. EFC cam đoan rằng mọi thông tin quý khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

* Những ô bắt buộc

 

Thông tin khách hàng

Tên công ty*

Địa chỉ công ty*

Tel No* : 

Fax No*  

Email*

 Website
Tên lãnh đạo*
Tên người liên hệ*
Chức danh*
Tel / Mobil*
Lĩnh vực họat động*
Bạn chỉ rõ sản phẩm    dịch vụ*
Ai là khách hàng chính*
Thị trường tương lai
Mỹ Nhật EU  
Thị trường khác
 
Tổng số người*
Số người quản lý*
Ca làm việc*

 

Yêu cầu dịch vụ

Yêu cầu cung cấp*

Khác

Dịch vụ đào tạo  
Dịch vụ tư vấn  
Đánh giá nội bộ  

Đào tạo/ tư vấn*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

ISO 9000
ISO 14000
ISO 22000 - HACCP
OHSAS 18000
5S / KAIZEN
SA 8000
TS 16949
ISO 17025
Thời gian dự kiến*
Ngôn ngữ khi tiếp xúc*
Tiếng việt Tiếng Anh
Tài liệu giới thiệu

Gởi
Trở lại      

 

 Thông tin liên quan

 

  Công bố yêu cầu dịch vụ
  Giới thiệu dịch vụ
  Hỏi và đáp