English
Tiếng Việt
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

   Giới thiệu
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
  Tu van ISO 9000, Tu van ISO 9001:2000, Tu van ISO 9001:2008

Chuẩn mực nghề nghiệp

 

- Trung thực

- Bảo mật thông tin của khách hàng

- Trách nhiệm

- Bảo vệ uy tín của công ty

- Không nói xấu đối thủ

- Khách quan với tổ chức chứng nhận

Trở lại

 

       

   Thông tin liên quan                    


     Giới thiệu EFC
     Sứ mạng
     Tầm nhìn
     Sơ đồ tổ chức
     Nhân sự
     Lý do chon EFC