English
Tiếng Việt
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

   Giới thiệu
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
Tu van ISO 9000, Tư vấn ISO 9000, Tu van ISO9000, Tư vấn ISO9000

Chính sách chất lượng

 

Mọi thành viên EFC đoàn kết, phấn đấu cam kết thực hiện:

  • - Hướng vào khách hàng với phương châm:”Mọi thành viên EFC hành động vì khách hàng và bởi khách hàng”
  • - Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm thỏa mãn khách hàng ngày một cao hơn và công việc thực hiện hiệu quả hơn.
  • - Các thành viên cùng đòan kết hỗ trợ và cùng phấn đấu đạt được mục tiêu của công ty.
  • - Luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới với phương châm “Sự khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh”
  • - Đón đầu với khó khăn và biến khó khăn thành thách thức để phát triển.

 

 

Trở lại

 

 Thông tin liên quan                       

    Chuẩn mực nghề nghiệp