English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  ISO 14000
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
ISO 9000
ISO 14000
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
Tu van ISO 14000, Tu van ISO 14001:2004, Tu van quan ly moi truong
 Hướng dẫn áp dụng ISO 14000

Trở lại

 

Thông qua hệ thống tài liệu để thể hiện hệ thống quản lý môi trường, tùy theo tình hình thực tế của Tổ chức - Doanh nghiệp mà sẽ họach định hệ thống cho phù hợp, sau đây là một ví dụ áp dụng điển hình:

 

-          Sổ tay môi trường

-          Chính sách môi trường

-          Quy trình xác định khía cạnh môi trường

-          Quy trình xác định các yêu cầu luật định & yêu cầu khác

-          Mục tiêu & chương trình môi trường

-          Cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm

-          Quy trình đào tạo, nhận thức và năng lực

-          Quy trình thông tin liên lạc

-          Quy trình kiểm sóat tài liệu

-          Quy trình kiểm sóat điều hành

-          Quy trình quản lý rác thải

-          Quy trình bảo trì máy móc thiết bị

-          Quy định, hướng dẫn quản lý môi trường

-          Quy trình ứng phó tình trạng khẩn cấp

-          Quy trình đo lường& giám sát

-          Quy trình xử lý sự không phù hợp

-          Quy trình đánh giá sự tuân thủ

-          Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa

-          Quy trình quản lý hồ sơ

-          Quy trình đánh giá nội bộ

-          Quy trình xem xét của lãnh đạo

 

 Thông tin liên quan                       


  Giới thiệu dịch vụ
  Hỏi và đáp
  Quy trình tư vấn
  Lý do chọn EFC
  Đăng ký dịch vụ             

  Giảm 10% phí chứng nhận


 Tài liệu tham khảo                         


  Tiêu chuẩn ISO 14000

  Checklist tự đánh giá
  Kế họach triển khai tư vấn

  Tham khảo luật định


 Thông tin cần biết                         


   Độ pH
  DO
  BOD

  COD

  Độ cứng, độ dẫn điện của nước