English
Tiếng Việt
Trụ sở 
Sơ lược công ty 
Tầm nhìn 
Sứ mạng 
Chính sách chất lượng 
Danh sách khách hàng 
ISO 9000 
ISO 14000 
ISO 22000 - HACCP 
OHSAS 18000 
5S & KAIZEN 
SA 8000 
TS 16949 
ISO 17025 
6 SIGMA 
... 
Thông tin tuyển dụng 
Phát triển nghề nghiệp 

  Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Giới thiệu
Giới thiệu dịch vụ
Con người và công việc
Hỏi và đáp
Quy trình tư vấn
 

Điều tra mới nhất của ISO về chứng nhận các hệ thống quản lý ISO 9001

và ISO 14001

Ngày 23-11-2007, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) đã chính thức công bố kết quả khảo sát về số chứng chỉ trên toàn cầu tính đến hết tháng 12/2006. Kết quả cho thấy tổng số chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 tăng 16%.

Chứng chỉ ISO 9001 (897.866 chứng chỉ trên 170 quốc gia và thể chế kinh tế tính đến cuối 12/2006) và ISO 14001 (129.199 chứng chỉ trên 140 quốc gia và nền kinh tế tính đến cuối 12/2006) đều có tốc độ tăng trưởng trong năm 2006 là 16%. Cũng trong thời gian này, số chứng chỉ gần gũi với Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO cho lĩnh vực công nghiệp ô tô (ISO/TS 16949) và thiết bị y tế (ISO 13485) tăng hơn 60%.Kết quả khảo sát năm 2006 cũng nhấn mạnh tới việc đã có tới 5.800 chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin được cấp ở 64 quốc gia.

Kết quả khảo sát này một lần nữa cho thấy mức độ ảnh hưởng của tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO trong nền kinh tế toàn cầu với chức năng là một công cụ thiết yếu để đạt được các mục tiêu bằng cách:

• Cung cấp sự đảm bảo về chất lượng trong mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung ứng;

• Vận hành hệ thống trong một môi trường bền vững;

• Thống nhất các yêu cầu về chất lượng, môi trường và bảo mật thông tin trong các lĩnh vực và ngành nghề hoạt động;

• Chuẩn hóa năng lực của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng toàn cầu;

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà hoạch định chính sách;

• Tạo dựng cho các tổ chức trong các nước đang phát triển và các nền kinh tế quá độ nền tảng để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ngoại thương và gia công trong quá trình kinh doanh;

• Hỗ trợ các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi phát triển kinh tế;

• Chuyển giao quy phạm quản trị tốt, và

• Khuyến khích gia tăng các dịch vụ.

Dưới đây là các kết quả khảo sát chính của ISO Survey 2006:

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, là tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu đảm bảo khả năng đáp ứng các yêu cầu chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong mối quan hệ khách hàng – nhà cung ứng.

Tính đến cuối năm 2006, có ít nhất 897 866 chứng chỉ ISO 9001:2000 được cấp ở 170 nước và nền kinh tế. Tổng số năm 2006 tăng 123 999 (+16%) so với năm 2005.

Năm 2006, Trung Quốc là nước đứng đầu với tổng số chứng chỉ được cấp là 162 259. Nhật Bản là nước có mức độ tăng trưởng chứng chỉ được cấp mới nhiều nhất là 26 747, tăng từ vị trí thứ 9 trong năm 2005 với tổng số 4 782 chứng chỉ.

10 nước có số chứng chỉ ISO 9001:2000 cao nhất tính đến tháng 12 năm 2006 đó là:

+ Trung Quốc: 162 259

+ Italia: 105 799

+ Nhật Bản: 80 518

+ Tây Ban Nha: 57 552

+ Đức: 46 458

+ Mỹ: 44 883

+ Ấn Độ: 40 967

+ Anh: 40 909

+ Pháp: 21 349

+ Hà Lan: 18 922  

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường, xác nhận mối liên quan toàn cầu của các tổ chức mong muốn hoạt động vì sự ổn định môi trường.

Đến cuối tháng 12 năm 2006, có ít nhất 129 199 chứng chỉ ISO 14001:2004 được cấp ở 140 nước và nền kinh tế. Tổng số chứng chỉ năm 2006 tăng 18 037 (+16%) so với năm 2005.

 10 nước có số chứng chỉ ISO 14001:2004 cao nhất tính đến tháng 12 năm 2006 đó là:

+ Nhật Bản: 22 593

+ Trung Quốc: 18 842

+ Tây Ban Nha: 11 125

+ Italia: 9825

+ Anh: 6070

+ Hàn Quốc: 5893

+ Mỹ: 5585

+ Đức: 5415

+ Thụy Điển: 4411

+ Pháp: 3047

Theo kết quả khảo sát này, Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh về số chứng chỉ, trong khi năm 2002 chỉ có 354 chứng chỉ ISO 9001 thì tới 12/2005 và 12/2006 lần lượt đạt được 2.461 và 3.167 chứng chỉ. Tốc độ tăng trưởng về chứng chỉ ISO 14001 trong hai năm 2005, 2006 là từ 127 lên 189 chứng chỉ.

ISO/TS 16949:2002

ISO/TS 16949:2002 đưa ra các yêu cầu cho việc áp dụng ISO/TS 9001:2000 đối với các nhà cung ứng trong lĩnh vực máy móc tự động. Ở vào thời điểm cuối năm 2006, có ít nhất 27 999 chứng chỉ ISO/TS 16949:2002 đã được cấp tại 78 nước và nền kinh tế.

Tổng số chứng nhận năm 2006 tăng 10 952 (+64%) so với năm 2005 với tổng số là 17 047 chứng nhận được cấp tại 80 nước và nền kinh tế.

ISO 13485:2003

ISO 13485:2003 đưa ra các yêu cầu quản lý chất lượng trong lĩnh vực thiết bị y tế cho mục đích chế tài. Cuối tháng 12 năm 2006, ít nhất có 8 175 chứng nhận ISO 13485:2003 đã được cấp ở 82 nước và nền kinh tế. Tổng số chứng nhận năm 2006 tăng 3110 (+61%) so với năm 2005 với tổng số là 5065 chứng nhận được cấp tại 67 nước và nền kinh tế.

ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001:2005 đưa ra các yêu cầu về các hệ thống quản lý an toàn thông tin được đề cập đến trong cuộc điều tra lần đầu. Tính đến cuối năm 2006, ít nhất có 5797 chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 đã được cấp ở 64 nước và nền kinh tế.

(STAMEQ tổng hợp theo The ISO Survey of Certifications 2006)

 

Thông tin liên quan

 

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO

  Tổng cục chất lượng VN

  TUV - Sud

  SGS

  BVQI

  Quacert

  DNV

  ...

 

Tài liệu tham khảo

 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Ttài liệu tham khảo

...

Thông tin cần biết
 Giá vàng
 Tỷ giá hối đoái
Chứng khoán Hồ Chí Minh
Chứng khoán Hà Nội
Dự báo thời tiết